Netsalamander (Ambystoma cingulatum)

Netsalamander (Ambystoma cingulatum)
Netsalamander (Ambystoma cingulatum)

Nederlandse Naam: Netsalamander

Wetenschappelijke Naam: Ambystoma cingulatum

Verspreiding: Florida, USA

Taxonomie