Pseudovogelpest of Newcastle disease

virussen > Newcastle disease

De ziekte van Newcastle wordt ook wel aangeduid als NCD of pseudovogelpest.

Voorkomen

De ziekte komt voor bij vogels, vooral pluimvee is erg gevoelig voor deze zeer besmettelijke ziekte. Men onderscheid vier typen van deze ziekte:

  • Darminfectie: Viscerotropic velogenic
  • Hersen infectie: Neurotropic velogenic
  • Mesogenic
  • Lentogenic

Veroorzaker

De ziekte van Newcastle wordt veroorzaakt door het RNA virus Newcastle disease virus (NDV). Oftewel het avian paramyxovirus 1 virus.

Symptomen

Deze lijken sterk op die van vogelpest. Vandaar de naam pseudovogelpest. De symptomen zijn onder andere problemen met de ademhaling, slecht eten en diaree. Het sterftepercentage kan, afhankelijk van het type, zeer hoog zijn.

Besmettingsgevaar

De ziekte komt overal ter wereld voor. De eerste meldingen van het virus komen uit Azie. Dit komt doordat wilde vogels grote afstanden afleggen. Dat de ziekte zo besmettelijk is komt doordat het virus niet alleen door direct contact en mest wordt overgedragen, maar ook door de lucht, insecten en zelfs via producten die van zieke dieren zijn gemaakt zoals eieren en vlees.

Behandelwijze

Zieke dieren en dieren in de directe omgeving  worden binnen Europa altijd geruimd. wel kan pluimvee worden ingeënt. In Nederland is dat verplicht. Het middel wordt via het drinkwater aan de dieren toegediend.

Verspreiding voorkomen

Verspreiding kan worden beperkt door tijdig te ruimen en door preventief of verplicht te vaccineren.

Gevaar voor de mens

Mensen kunnen wel worden besmet en ziek worden. Dodelijk is het echter niet.

Pseudovogelpest of Newcastle disease