orgaan

deel van een organisme met een of meerdere functies