osmose

diffusie van water door een semi-permeabel membraan