Wiki

De symptomen en verschijnselen die bij de late stadia van een hiv-infectie aanwezig zijn; gedefinieerd door een specifieke reductie in het aantal T-cellen en de verschijning van karakteristieke secundaire infecties. […]