Wiki

De verplaatsing van een stof over een celmembraan tegen de concentratie- of elektrochemische gradiënt; geholpen door specifieke transporteiwitten en waarbij verbruik van energie noodzakelijk is. Download QR

Een elektrisch signaal dat zich voortplant (zich voortbeweegt) langs het membraan van een neuron of andere prikkelbare cel als een ongeclassificeerde (alles-of-niets) depolarisatie. Download QR

Een grafiek met de relatieve effectiviteit van verschillende stralingsgolflengten in het aansturen van een bepaald proces. Download QR

Langdurige immuniteit door het effect van B- en T-cellen en de resulterende B- en T-geheugencellen die specifiek zijn voor een pathogeen. Actieve immuniteit kan zich ontwikkelen als gevolg van natuurlijke […]