Wiki

Glycolyse gevolgd door de reductie van pyruvaat in ethanol, regeneratie van NAD+ en afgifte van koolstofdioxide. Download QR