Wiki

Een lid van een diverse verzameling fotosynthetiserende protisten, waaronder eencellige en meercellige vormen. Algensoorten vallen onder drie eukaryote supergroepen (excavata, de SARgroep en archeaoplastida). Download QR

Een ziektebeeld is een verzameling van verschijnselen dat kenmerkend is voor een bepaalde ziekte. Ziektebeelden kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld. Het meest algemeen is een indeling op basis van […]