Wiki

Een protist die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van pseudopodia. Download QR

Een amoebeachtige cel die zich voortbeweegt door middel van pseudopodia en in de meeste dieren gevonden wordt. Afhankelijk van de soort kan het voedsel verteren en verplaatsen, afval verwerken, bosvezels […]

Een protist in een clade die vele soorten met kwabbige buisvormige pseudopodia omvat. Download QR

Furievleermuizen (Furipteridae) Amorphochilus Amorphochilus schnablii Download QR