Wiki

Een reactiepad voor stofwisseling waarbij energie verbruikt wordt om een complex molecuul van eenvoudigere moleculen te synthetiseren. Download QR

Een katabolisch reactiepad waarbij anorganische moleculen anders dan zuurstof elektronen accepteren aan de ‘onderkant’ van elektronentransportketens. Download QR

De vierde fase van de mitose, waarbij de chromatiek van elk chromosoom zich hebben afgezonderd en de dochterchromosomen zich naar de polen van de cel verplaatsen. Download QR

Overeenkomstigheid tussen twee soorten die het gevolg is van convergente evolutie in plaats van afstamming van een gemeenschappelijke voorouder met hetzelfde kenmerk. Download QR

Overeenkomstigheid tussen twee soortendie het gevolg is van convergente evolutie in plaats van homologie. Download QR