Wiki

Een kanaaleiwit in een cellulair membraan; bevordert specifiek osmose, de diffusie van vrij water door het membraan. Download QR