Wiki

Het verworden vermogen om een omgevingskenmerk (zoals een kleur) te associëren met een ander (zoals gevaar). Download QR