Wiki

De totale massa van een atoom; numeriek gezien gelijk aan de massa van 1 mol van het atoom in gram. (voor een element met meer dan een isotoop is de […]

De kleinste materie-eenheid die nog eigenschappen van een element behoudt. Download QR

De dichte centrale kern van een atoom, bestaande uit protonen en neutronen. Download QR

Het aantal protonen in de kern van een atoom, uniek voor elk element en aangeduid met een subscript. Download QR