Wiki

De lymfocyten die hun ontwikkeling in het beenmerg voltooien en effectorcellen voor de humorale immuunrespons worden. Download QR