Wiki

Een bladvormige structuur bij zeewier dat het grootste gedeelte van de oppervlakte voor fotosynthese verschaft Het vlakke gedeelte van een typisch blad Download QR

De bovenste laag plantengroei van een terrestrisch bioom. Download QR

  Vespertilioniformes Bladneusvleermuizen van de Nieuwe Wereld (Phyllostomidae) Vampyravus Phyllostomatinae Brachyphyllinae Phyllonycterinae Glossophaginae Carolliinae Stenodermatinae Desmodontinae (Vampiervleermuizen)   Download QR