Wiki

Een orgaan voor gaswisseling bij spinnen, bestaande uit gestapelde platen die door een inwendige holte omsloten is. Download QR

een verlaging van de affiniteit van hemoglibine voor zuurstof, veroorzaakt door een daling van de pH-waarde. Het bevordert de afgifte van zuurstof door hemoglobine in de buurt van actieve weefsels. […]

Agaricales Bolbitiaceae Acetabularia Agrogaster Bolbitius Conocybe Cyphellopus Cyttarophyllopsis Cyttarophyllum Galerella Galeropsis Gastrocybe Gymnoglossum Pholiotella Pholiotina Pluteolus Psammomyces Pseudoconocybe Ptychella Raddetes Rhodoarrhenia Tubariella Tubariopsis Tympanella Wielandomyces Download QR

Hymenomycetes Boletales Amylocorticiaceae Boletaceae Boletinellaceae Calostomataceae Coniophoraceae Diplocystidiaceae Gasterellaceae Gastrosporiaceae Gomphidiaceae Gyroporaceae Hygrophoropsidaceae Paxillaceae Protogastraceae Rhizopogonaceae Sclerodermataceae Sclerogastraceae Serpulaceae Suillaceae Tapinellaceae Download QR