Wiki

Een plant die gebruikmaakt van de Calvincyclyus voor de eerste stappen van de vastlegging van CO2 in organisch materiaal; vormt een verbinding met drie koolstofatomen als eerste stabiele tussenstap. Download […]