Wiki

Een plant waarbij de Calvincyclus wordt voorafgegaan door reacties die CO2 vastleggen in een verbinding met vier koolstofatomen; het eindproduct hiervan vormt de aanvoer van CO2 voor de Calvincyclus. Download […]