Wiki

De katabolische reactiepaden van aerobe en anaerobe ademhaling waarbij organische moleculen worden afgebroken en een elektronentransportkepten gebruikt wordt voor de productie van ATP. Download QR

Biologie > Cytologie Cytologie De celbiologie ook wel cytologie genoemd is de studie naar het uiterlijk en functioneren van cellen. Cytos = cel Logos = leer Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723) […]

opeenvolging van fasen in een zich delende cel. De celcyclus bestaat uit de mitose en de interfase. In de interfase zijn te onderscheiden de G1-, S- en G2-fase Download QR

Een geordende reeks gebeurtenissen in het leven van een cel, van de oorsprong in de deling van zijn oudercel tot zijn eigen deling in tweeën; de eukaryotische celcyclus bestaat uit […]