Wiki

Een van de vijf supergroepen van eukaryoten zoals voorgesteld in een gangbare hypothese van de evolutionaire geschiedenis van eukaryoten. Chromalveolata zouden ontstaan kunnen zijn uit secundaire emdosymbiose en omvatten twee […]

Eén van de twee helften van een chromosoom, die bij het centromeer aan elkaar verbonden zijn. In de vroegste stadia van de celdeling zijn de chromatiden als overlangse helften van […]

Het complex van DNA en eiwitten dat eukarytische chromosomen vormt. Als een cel aan het delen is bestaat chromatiek in disperse vorm, als een massa zeer lange, dunne vezels die […]

structuur, die in lineaire volgorde genen bevat. Chromosomen bestaan uit DNA en eiwitten en zijn te zien tijdens mitose en meiose Download QR