Wiki

Een groep soorten inclusief de voorouderlijke soort en alle afstammelingen ervan. Een clade is equivalent aan een monofyletische groep. Download QR

Een benadering van de systematiek waarbij organismen voornamelijk op basis van gemeenschappelijke afstamming in groepen, clades genaamd, geplaatst worden. Download QR

Wortelboorders (Hepialidae) Cladoxycanus Cladoxycanus minos Download QR

Virussen > Classificatie Classificatie van virussen RNA Virussen Zonder membraan envelop PicoRNAViridae Calciviridae Norwalk agent Reoviridae Met membraan envelop Orthomyxoviridae Influenza A, B of C Paramyxoviridae Parainfluenza 1-4 Bofvirus Mazelenvirus […]

Agaricales Clavariaceae Capitoclavaria Clavaria Clavulinopsis Cornicularia Donkella Holocoryne Hyphodontiella Manina Mucronella Mucronia Myxomycidium Podostrombium Ramaria Ramariopsis Scytinopogon Setigeroclavula Stichoclavaria Download QR