Wiki

De situatie waarbij alle fenotypes van beide alleen tot uiting komen in de heterozygoot omdat beide alleen van invloed zijn op het fenotype op een afzonderlijke, onderscheidbare manier. Download QR

Een reeks van drie nucleotiden in het DNA of mRNA dat een bepaald aminozuur of eindsignaal specificeert; de basiseenheid van de genetische orde. Download QR