Wiki

Het proces van weten of kennen; kan bewustzijn, redenering, herinnering en inzicht omvatten. Download QR

Een neurale voorstelling van de abstracte ruimtelijke verhouding tussen objecten in de omgeving van een dier. Download QR