Wiki

De verbinding tussen twee gelijksoortige moleculen, vaak door middel van waterstofbruggen. Download QR

De voornaamste verklaring voor de stijging van xyleemsap. De hypothese stelt dat transpiratie een trekkracht op xyleemsap uitoefent waardoor het sap onder een negatieve druk of tensie komt te staan, […]

Een groep van individuen van dezelfde leeftijd in een populatie. Download QR