Wiki

Een symbiotische relatie waarbij één organisme voordeel heeft maar de ander noch geholpen noch geschaad wordt. Download QR

Bij diergedrag: Een proces dat betrekking heeft op de overbrenging van, ontvangst van, en reactie op signalen. De term wordt ook gebruikt in verband met andere organismen, en ook met […]

Het principe dat wanneer de populaties van twee vergelijkbare soorten concurreren om dezelfde beperkte hulpbronnen, dat één populatie de hulpbronnen efficiënter zal gebruiken en een voordeel bij de voortplanting zal […]

Een stof die de activiteit van een enzym vermindert door aan de actieve site te binden in plaats van het substraat dat geremd wordt. Download QR

Een dubbelstrengs DNA-molecuul dat in vitro gemaakt is met behulp van mRNA als sjabloon en de enzymen reverse-transcriptase en DNA-polymerase. Een cDNA-molecuul komt overeen met een exon van een gen. […]