Wiki

De koppeling van ‘bergafwaartse’ diffusie van de ene stof stof met het ‘bergopwaartse’ transport van een andere tegen de concentratiegradiënt ervan in. Download QR