Wiki

Een sterk type chemische binding waarbij twee atomen een of meer paren valentie-elektronen delen. Download QR