Wiki

Pteropodiformes Craseonycteridae Craseonycteris thonglongyai Download QR

Een adaptatie voor fotosynthese in droge condities, als eerst ontdekt bij vetplanten (crassulaceae). Bij dit proces neemt een plant ‘s nachts CO2 op en legt het vast in een verscheidenheid […]

Een inplooien van het binnenste membraan van een mitochondrion. Het binnenste membraan huisvest elektronentransportketens en moleculen van het enzym dat de synthese van ATP katalyseert (ATP-synthase). Download QR

Een gedragsstudie waarbij de jongen van een bepaalde soort bij adulten van een andere soort worden geplaatst. Download QR

De wederkerige uitwisseling van genetisch materiaal tussen niet-zusterchromatiden gedurende profase I van de meiose. Download QR