Wiki

Een gedragsstudie waarbij de jongen van een bepaalde soort bij adulten van een andere soort worden geplaatst. Download QR

De wederkerige uitwisseling van genetisch materiaal tussen niet-zusterchromatiden gedurende profase I van de meiose. Download QR

Taxonomie Scolecomorphidae Crotaphatrema Crotaphatrema bornmuelleri Crotaphatrema lamottei Crotaphatrema tchabalmbaboensis Download QR