Wiki

Een chemische reactie waarbij twee moleculen covalente met elkaar gebonden raken onder afsplitsing van een watermolecuul. Download QR