Wiki

Een onvolkomenheid in een chromosoom als resultaat van het verlies van een fragment door breuk. Een mutationeel verlies van een of meer nucleotideparen bij een gen. Download QR

Hirundinidae (Zwaluwen)  Delichon Delichon dasypus (Aziatische huiszwaluw) Delichon nipalense (Nepalese huiszwaluw) Delichon urbicum (Huiszwaluw) Download QR