Wiki

Een donkere, hete, zuurstofarme omgeving die geassocieerd is met vulkanische activiteit op of nabij de zeebodem. De producenten in een dergelijke levensgemeenschap zijn chemo-autotrofe prokaryoten. Download QR

Jip

Het dierenrijk Animalia is een van de drie ‘rijken’ in de taxonomische indeling van het leven op aarde. De studie naar dieren noemen we zoölogie. Ze zijn onder te verdelen in […]

Gevaar Dit onderdeel is ook ondergebracht bij 112 natuuralarm Hier vind je informatie over dieren die in gevaar zijn of dieren die een gevaar vormen. De dierenambulance (nieuw)Dieren en kou […]

Het weer Dieren en het weer is eigenlijk best wel een interessant onderdeel. Overal in deze online dierengids vind je wel verwijzingen naar het weer. Bijvoorbeeld bij het thema vogeltrek, […]