Wiki

Genetische drift die optreedt als de omvang van een populatie afneemt, bijvoorbeeld door een natuurlijke ramp of door menselijke acties. Kenmerkend is dat de overlevende populatie niet langer genetisch representatief […]

Nederlandse Naam: Floresmens of Hobbit Wetenschappelijke Naam: Homo floresiensis Verspreiding: UITGESTORVEN Homo (Mensen) Homo floresiensis (Floresmens of Hobbit) Download QR