Wiki

Een experiment waarbij een testgroep vergeleken wordt met een controlegroep die alleen varieert met betrekking tot de factor die getest wordt. Download QR