Wiki

Een levenscyclus waarbij er zowel een multicellulaire diploïde vorm, de sporofyt, als een multicellulaire haploïde vorm, de gametofyt is; kenmerk van planten en sommige algen. Download QR