Wiki

Taxonomie 3 Domeinen: Eukaryota Archea Bacteria Indeling is gebaseerd op DNA Download QR

Een kegelvormige cel in het netvlies van het oog bij vertebraten; gevoelig voor kleur. Download QR

Aan de kenmerken van leven oftewel levensverschijnselen kun je zien of iets een organisme is of niet: Er zijn 7 levensverschijnselen: Ademhalen (inademen van lucht) Voortplanten (zorgen voor nakomelingen) Uitscheiden […]

De neiging van kenmerken om meer afwijkend bij sympathische populaties van twee soorten te zijn dan bij allopathische populaties. Download QR