Wiki

Galago’s (Galagonidae) Kielnagelgalago’s (Euoticus) Zuidelijke kielnagelgalago (Euoticus elegantulus) Noordelijke kielnagelgalago (Euoticus pallidus) Download QR

Een zaadblaadje van een bedektzadig embryo. Sommige soorten hebben één zaadlob, andere twee. Download QR