Wiki

Ontwikkelingsstadia van de vlinder

De vlinder zoals je die kent is het laatste stadium van ontwikkeling van dit dier. Vlinders doorlopen vier fasen. In de tweede fase, als de vlinder een larve is, noemen […]