Wiki

Een organisme dat voedingsstoffen absorbeert uit dood organisch materiaal zoals kadavers, gevallen plantaardig materiaal en de uitwerpselen van levende organismen, en dat materiaal omzet in anorganische vormen, ook wel detrivoor […]