Wiki

Een diagram waarin onafhankelijke variabele groepen of niet-numerieke categorieën vertegenwoordigt en de waarden van de afhankelijke variabele(n) met staven wordt weergegeven. Download QR

Staartmees (Aegithalos caudatus)

Nederlandse naam:  Staartmees Wetenschappelijke naam: Aegithalos caudatus Verspreiding: Europa en Azie Beschrijving: De staartmees is een zangvogel en bestaat eigenlijk uit een klein bolletje, het lijfje en een lange staart. De […]

1. Cel in het rode beenmerg waaruit zich rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes ontwikkelen, 2. (Embryonale) cel, waaruit zich weefsels ontwikelen Download QR