Wiki

Een bloem die alle vier de basale bloemorganen heeft: kroonbladen, kelkbladen, meeldraden en vruchtbladen. Download QR

De situatie waarin de fenotypes van de heterozygoot en dominante homozygoot niet onderscheidbaar zijn. Download QR

De gedaanteverwisseling van een larve in een adult die er zeer verschillend uitziet, en vaak zeer verschillend in de omgeving functioneert, dan de larve. Download QR