Reguleringsstelsel van de celcyclus

Een cyclisch functionerende verzameling moleculen in eukaryotische cellen die belangrijke gebeurtenissen in de celcyclus zowel in gang zet als coördineert.