Ruimtelijke ordening

Eind 2000 is GEOlution gestart met het IRP, ons IJzeren Rijn Project. Het doel van dit project was tweeledig. Enerzijds moest er een nieuwe visie op de IJzeren Rijn problematiek worden gevonden, anderzijds was het een speurtocht naar nieuwe mogelijkheden om politiek beleid te kunnen beïnvloeden.

In 2009 is vanuit GEOlution een nieuw initiatief gestart met betrekking tot het Kazernekwartier in Venlo. In 2011 start GEOlution een project op met betrekking tot de robuuste ecologische verbindingszone ten oosten van Venlo: de Keulse Barrière.

Related Items