Schedels van roofvogels

Diersporengids > Schedels en botten

Terug naar botten en schedels

Vogels met kromme en gehaakte snavels staan op deze pagina bij elkaar.

Gehaakte snavels zijn van roofvogels, ze jagen op vis en landdieren. Kromme snavels eten veel zaden en noten, maar ook insecten en vlees.

alk
buizerd
noordse stormvogel
ransuil
Blauwe reiger
Aalscholver
Fuut
Schedels van roofvogels