Diersporen herkennen: schedels en botten

Diersporengids > Schedels en botten

De schedel van een dier bevat een aantal zeer belangrijke organen. De hersenen worden er door beschermd dankzij de harde buitenkant. Ook zitten in de schedel zintuigen zoals ogen, oren, de smaak, en de reuk.

De schedel bestaat uit twee los van elkaar bewegende delen: de onder- en bovenkaak. Hierdoor kan een dier eten afbijten, verslinden en kauwen.

Elk soort voedsel vereist een speciaal soort kaak en vorm van de schedel. Aan de vorm en het gebit kun je zien welk voedsel het dier at, maar ook om welk dier het gaat. De schedels worden op deze pagina in deze drie groepen onderverdeeld. Daarnaast is er een aparte categorie voor botten.

Zoogdieren die vlees en planten eten hebben kiezen met punten.Ga verder
Zoogdieren die jagen zijn roofdieren en hebben scherpe hoektanden

Ga verder

Zoogdieren die alleen plantaardig voedsel eten hebben twee scherpe snijtanden en geplooide kiezen.

Ga verder

Vogels die jagen zijn roofvogels. Deze hebben een gehaakte snavel,.Ook veel zaadeters hebben een scherpe punt op de snavel om noten te kraken.

Sommige vis eters hebben een speervormige snavel.

Ga verder

Vogels die planten eten hebben die haak niet. Hier vind je schedels met een platte snavel en vogels met een lange en dunne snavel.

Ga verder

Schedels van…

aalscholver
alk

beverrat

blauwe reiger

bosmuis

buizerd

Bunzing

das

fuut

haas

houtduif

huishond

huiskat

jan van gent

krooneend

muskusrat

nonnetje

noordse stormvogel

ransuil

ree

regenwulp

vogelbekdier

vos

winterkoning

wulp

Diersporen herkennen: schedels en botten