Stikstofkringloop

Stikstofkringloop

Stikstofkrinloop is de opname van stikstof uit de atmosfeer via een proces dat men fixatie noemt en dat uitgevoerd wordt door bacteriën of industriële processen. De ontbinding van biologisch afval door bacteriën kan de stikstof terug in de atmosfeer brengen. Stikstof wordt door de mensen vooral gebruikt als meststof voor landbouwgronden, maar het overmatig gebruik kan tot ernstige problemen leiden (zoals eutrofiëring).

Related Items