Toxicologie

Wat is toxicologie?

Toxicologie is het bestuderen van de werking van giftige stoffen op biologische systemen.

Paracelsus

Paracelsus vermelde in zijn tijd al dat als de dosis maar hoog genoeg is de stof giftig is.

Met andere woorden: Alles is Giftig

Giftige Werking

We maken onderscheid in giftige stoffen naar het deel van het lichaam waarin het zijn werk doet:

  • Neurotoxinen
  • Carcinogene stoffen
  • Mutagene stoffen
  • Teratogene stoffen veroorzaken afwijkingen bij embryo’s, zaad- en eicellen.

Neurotoxinen

Neurotoxinen werken in op het zenuwstelsel en de werking van deze vergiftiging is acuut (slangengif)

Carcinogene stoffen

Carcinogene stoffen zijn stoffen die de kans op kanker verhogen (Nicotine in sigaretten)

Mutagene stoffen

Mutagene stoffen zijn stoffen die mutaties in het DNA veroorzaken. Dit zal as gevolgen hebben voor eventueel nageslacht.

Teratogene stoffen

Teratogene stoffen zijn stoffen die afwijkingen bij embryo’s, zaad- en eicellen veroorzaken, dit heeft meteen gevolgen voor het ongeboren kind.

Wat zijn nou giftige stoffen?

Om erachter te komen welke stoffen giftig zijn zul je het moeten testen, het verschilt namelijk per organismen en dus kan iets wat voor een hond niet giftig is voor de mens juist wel giftig zijn. Het is allemaal afhankelijk van de dosis van deze stof. Proefpersonen gebruiken mag niet en dus worden veel giftige stoffen getest op proefdieren.

Norm

De norm LD50 word in de toxicologie algemeen gebruikt. Het staat voor de letale dosis waarbij 50% van de blootgestelde organismen overlijden. Deze maat is afhankelijk van het geteste organisme, van het vergif, van de toedieningsweg (b.v. opname door de mond, door de huid, intraveneus of via inademing) en van de lengte van de tijd waarin het vergif wordt toegediend.

Related Items

1 reactie

  1. […] Toxicologie […]

Geef een reactie