Varkensgriep H1N1 reisadvies

Virussen > Varkensgriep H1N1 > Reisadvies

29-4-09 | Het ministerie van Buitenlandse zaken raadt af om naar Mexico te reizen, tenzij het echt noodzakelijk is.

27-4-09 | Ondanks dat een persoon in Spanje besmet is met varkensgriep of de Mexicaanse griep is er voor Spanje geen negatief reisadvies gegeven. Wel wordt afgeraden om Mexico en het zuiden van de VS voorlopig te bezoeken. Officieel is dit reisadvies echter niet.

Voorlopig advies Mexicaanse varkensgriep

Bron: RIVM 25-4-09 | Vooruitlopend op nadere richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie, adviseert het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM een aantal aanvullende maatregelen voor mensen met ziekteverschijnselen die terugkeren uit Mexico. Mensen die sinds 17 april zijn teruggekeerd uit Mexico en die binnen zeven dagen na terugkomst koorts (= 38,5 C) ontwikkelen, wordt aangeraden contact op te nemen met hun huisarts.

De huisarts kan indien nodig verder onderzoek laten doen in overleg met de plaatselijke GGD. Mensen met koorts die voldoen aan bovenstaande criteria wordt verzocht om thuis te blijven.

Er geldt op dit moment geen negatief reisadvies voor Mexico. Op de website van het Europese Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding en van de WHO worden de meest recente ontwikkelingen rond het virus gemeld.

Varkensgriep H1N1 reisadvies