Vogelgriep (Aviaire Influenza type A H7N9)

Virale infecties > Vogelgriep

Pagina aangemaakt op 13-4-2013 als onderdeel van Dossier vogelgriep Updated 24-4-2013

Links:

Voorkomen:

Op 31 maart 2013 heeft de Chinese gezondheidsdienst bekend gemaakt dat in het land mensen besmet zijn geraakt met een nog onbekende variant van het vogelgriepvirus. Op 22 april 2013 zijn in China 108 mensen ziek geworden waarvan 22 mensen zijn overleden. Buiten China is in Taiwan een zieke gemeld. De WHO maakt zich zorgen over de verdere verspreiding van het virus, omdat het nu in meerdere steden is vastgesteld. Het virus is ook bij zoogdieren vastgesteld.

Veroorzaker:

De veroorzaker van de vogelgriep is een type A streng influenza virus. Alle zeer dodelijke vormen van vogelgriep zijn van het type H5 of H7. Deze virussen komen algemeen voor bij vogels en zijn over het algemeen niet van mens op mens overdraagbaar. Bij de nieuwe H7N9 variant  lijkt dit ook niet mogelijk te zijn.

Symptomen:

De meeste patiënten leden aan een zware longontsteking met hoge koorts, hoesten en kortademigheid. Er is nog onvoldoende onderzoek verricht om alle symptomen te kunnen noemen.

Besmettingsgevaar:

Omdat veel zieken geen contact hebben gehad, vrezen wetenschappers dat dit virus van mens op mens overdraagbaar is. Onderzoek heeft dit nog niet aangetoond.

Behandelwijze:

Er is vooralsnog geen behandelmethode. Er zijn mogelijk positieve resultaten geboekt met Tamiflu. Ook denken onderzoekers dat als er snel behandeld wordt, dat de kans op herstel groter is.

Verspreiding voorkomen:

Het ruimen van pluimveestapels heeft geen zin, omdat de vogels zelf geen symptomen vertonen. Hierdoor is moeilijk vast te stellen hoe snel het virus zich onder vogels verspreidt. Het virus is van mens op mens overdraagbaar, het sluiten van markten en transport van pluimvee zijn de eerste maatregelen die worden getroffen. Maatregelen die je kunt nemen zijn:

  • Handen wassen
  • Hand voor de mond bij niesen en hoesten
  • Gevogelte verhitten voor consumptie

Gevaar voor de mens:

Onduidelijk hoe groot dit gevaar is: de verspreiding van het virus is moeilijk in kaart te brengen, de kans op besmetting lijkt klein. In dichtbevolkte gebieden kan het virus zich tussen mensen wel verspreiden. De WHO maakt zich enigszins zorgen.

Gevaren voor de volksgezondheid:

Nog niet duidelijk.

Vogelgriep (Aviaire Influenza type A H7N9)