Watervervuiling

Wat is watervervuiling?

Als aan het water andere stoffen toegevoegd worden dan er van nature voorkomen of als de concentraties van stoffen in enorme aantallen toenemen spreekt men van watervervuiling.

Soms wordt dit door een verandering in de natuurlijke omgeving veroorzaakt, maar veel vaker is de mens verantwoordelijk voor watervervuiling.

Verdeeld over klassen

  • Ziekteverwekkende stoffen: bacteriën, virussen en eencelligen die in het riool en in afval voorkomen.
  • zuurstofverbruikende vervuiling; dit leidt uiteindelijk door sterfte van de organismen in het water.
  • anorganische vervuilingen die in water oplosbaar zijn en hierdoor het natuurlijke evenwicht verstoren waardoor het leven in het water uitsterft. (zuren, zouten en metalen)
  • afgezet sediment, levensgevaarlijke stoffen lossen hierdoor in het water op waardoor alles uitsterft.

Voorbeelden van watervervuiling:

  • olie
  • Pesticiden van de landbouw die in het water terecht komen
  • Medicijnen
  • Schoonmaakmiddelen

Related Items

Geef een reactie